Kérjük támogassa Alapítványunkat!

Kérjük támogassa alapíványunkat adója 1%-ával!

Adószám:
18935763-1-19

Számlaszám:

73200189-16011298

Köszönjük!

Az Alapítvány támogatói:

 • Haribo
 • VMJV Polgármesteri Hivatal
 • SportTóni Rendezvényszervező Iroda

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja


http://elelmiszerbank.hu


 

Intézményünk médiatámogatói:

A gyermekjóléti szolgáltatás célja,  feladata

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.


Általános feladata
l    Gyermekjóléti szolgáltatás
l    Pszichológiai tanácsadás
l    Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás
l    Jogi tanácsadás

Speciális feladatai
l    Utcai és lakótelepi szociális munka
l    Kórházi szociális munka
l    Kapcsolatügyelet
l    Készenléti ügyelet

Gondozás
l    információ nyújtás
l    tanácsadás
l    környezettanulmány készítés
l    hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
l    közvetítés más szolgáltatók felé
l    segítő beszélgetés
l    családgondozás
l    javaslattétel más gyermekvédelmi intézkedésre
l    védelembe vétel
l    szakellátott gyermek családjának gondozása
l    utógondozás
l    örökbefogadással kapcsolatos feladatok
l    adminisztráció


Ellátási terület, ellátottak köre:
A Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatások kiterjednek minden Veszprém város közigazgatási területén tartózkodó gyermekre, és várandós anyára.

Az igénybevétel módja, feltétele:
A szolgáltatás  önkéntes alapon, személyesen is igénybe vehető, illetve hatóság által  
előírható az együttműködési kötelezettség. A szolgáltatás térítésmentes.

A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai

·    Utcai-lakótelepi szociális munka

Az ellátás célja, célcsoport:
A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető gyerekek és fiatalok felkutatása, szabadidejét rendszeresen az utcán töltő kallódó, csellengő gyermekek speciális segítése. E speciális szolgáltatás megvalósításának formái elsősorban csoportos, illetve közösségi szociális munkát jelentenek

Szolgáltatások:
·    Szabadidős programok, sporttevékenységek szervezése
·    Filmvetítések témafeldolgozó beszélgetésekkel
·    Kábítószer, alkohol és füstmentes koncertek, programok szervezése

·   Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munkás feladata:

 • Tanácsadás és információnyújtás a szociális válsághelyzetben lévő anya számára az őt és gyermekét megillető jogokról, ellátásokról és támogatásokról;
 • Szociális és mentálhigiénés tanácsadás;
 • Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése;
 • Természetes támaszok, erőforrások felkutatása a krízishelyzet megszüntetése érdekében;
 • Kialakult veszélyeztetettség esetén jelzés megtétele az illetékes gyermekjóléti szolgálat felé;
 • Gyermekbántalmazás, elhanyagolás észlelése esetén a védőnő, kezelőorvossal együttműködve azonnali segítségnyújtás, intézkedés, jelzés a rendőrség és a gyámhatóság felé;
 • Az illetékessége alá nem tartozó gyermeket, a gyermek további ellátása biztosításának érdekében az illetékes gyermekjóléti szolgálathoz/központhoz irányítja;


A kórházi szociális munka ideje:

Kedd: 10.00-tól 12.00-ig
Péntek: 10.00-tó 12.00-ig

Helye: Csolnoky F. Kórház Szülészet-Nőgyógyászat és Gyermekosztály

·    Kapcsolatügyelet


Célja:
l    a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása;
l    konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása;
l    az érintett felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, megállapodás létrehozása.

Feladata:

 • bírósági által határozatban rögzített kapcsolattartás biztosítása;
 • az érintettek vagy a gyámhivatal kezdeményezésére közvetítői (mediációs) eljárás biztosítása a kapcsolattartás működése érdekében;
 • konfliktuskezelés, tanácsadás;


Ideje:
péntek: 13.30-tól 18.30-ig
szombat: 08.00-től 13.00-ig

Helye: Gyermekjóléti Központ

· Készenléti szolgálat


Célja:
A Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása.

Feladata:

 • állandóan hívható, közismert mobiltelefonszám biztosítása: 06-30-3726332
 • telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás;
 • segítség mozgósítása;
 • kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal (rendőrség, gyermekvédelmi szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaotthonok, utcai szolgálat,) akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani;


Ideje, rendszeressége:
A telefonos ügyelet a Központ nyitvatartási idején túl, 16.00-órától reggel 07.30-ig, hétvégén és ünnepnapokon bármilyen időpontban segítséget nyújt.

Jogász
Az intézményben heti két alkalommal jogász szakember áll rendelkezésre, tanácsadás céljából, amelynek igénybevétele térítésmentes.
Az igénybevétel hétfőn 14.00–16.00-ig, pénteken 8.00-10.00-ig, előzetes időpont egyeztetés alapján telefonon vagy személyesen történik.
l    Segíti a felmerülő  igények kielégítését:
l    jogi tanácsadás
l    irat beadványszerkesztés
l    keresetlevelek megfogalmazása

Jogász: Dr. Purda Zsuzsánna

Pszichológus
Intézményünk működési rendje szerint családgondozástól függetlenül, és azzal együtt is igénybe vehető ingyenes pszichológiai tanácsadás, önkéntes jelentkezés alapján. Igénybevétele előzetes időpont egyeztetés alapján telefonon vagy személyesen történik.


Pszichológus: Balázs-Csrepka Ágnes


Fejlesztőpedagógus
Az intézmény fejlesztőpedagógusa időpont egyeztetése után rendszeresen fogadja azokat az óvodás és tanköteles veszprémi gyermekeket, akik valamilyen oknál fogva tanulmányaik végzésében segítségre szorulnak. A fejlesztő pedagógus minden gyermek esetében rendszeresen konzultált a szülőkkel is, bevonva őket a gyermek tanulmányait akadályozó tényezőkbe, tanácsokat ad az otthoni fejlesztések módszereire is. A szolgáltatás ingyenes.


Fejlesztőpedagógus: Pető Ágnes