Kérjük támogassa Alapítványunkat!

Kérjük támogassa alapíványunkat adója 1%-ával!

Adószám:
18935763-1-19

Számlaszám:

73200189-16011298

Köszönjük!

Az Alapítvány támogatói:

  • Haribo
  • VMJV Polgármesteri Hivatal
  • SportTóni Rendezvényszervező Iroda

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja


http://elelmiszerbank.hu


 

Intézményünk médiatámogatói:

 

Óvodai és iskolai szociális segítés

2018. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. 2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti

a)     a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedésben, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,

b)     fogadó órán a köznevelési intézmény által biztosított helyiségben fogadja a hozzáforduló gyermekeket, szülőket, pedagógusokat,

c)     segítő beszélgetést folytat, tanácsadást biztosít, mely lehet életvezetési és lelki-mentális,

d)     segíti a gyermeket tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakoztatásában,

e)     a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,

f)       a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,

g)     prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és

h)     a jelzőrendszer működését.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 

*      Iskolához, óvodához köthető problémákkal pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.

 

*      Gyermeknevelési kérdésekkel pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, konfliktusos szülő-gyermek viszony.

 

*      Családon belüli problémákkal pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

 

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 

*      Diákoknak egyéni tanácsadással, segítő beszélgetéssel, a problémával kapcsolatos segítségnyújtással, amelynek célja a diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzet kezelésében.

 

*      Szülőknek tanácsadással, iskolai gondok, gyermeknevelési nehézségek és enyhébb családi problémák kezelésében. 

 

*      A szociális segítő részt vehet a szülő és pedagógus közötti megbeszélésen, ezt a szülő, a pedagógus vagy mindketten is kérhetik.

 

*      Közvetít tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban, segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.

 

*      Információt nyújt az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, szükség esetén tájékoztatást ad a szociális ellátásokról és intézményekről, illetve az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvételben, időpont egyeztetésben, nyomtatványok kitöltésében.

 

*      Szolgáltatásokhoz közvetít, a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.

 

*      Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

 

A szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

 

Óvodai és iskolai szociális segítők:

Szakmai vezető: Kalocsainé Erdélyi Veronika (+36 20/500 7374)

Szociális segítők:

Máté Zsanett (+36 20/406 0671)

Mohácsi-Szász Beáta (+36 20/ 406 2071)

Feketéné Magyar Zsófia (+36 20/ 405 9579)

Pogasits Anita (+36 20/406 1308)

Kónya Andrea (+36 20/406 1926)

Halász Brigitta (+36 20/406 1568)

Molnár Szilvia (+36 20/406 1097)

Frend Henrietta (+36 20/406 1803)

Takács Bettina (+36 20/406 0966)

Szarka Bernadett (+36 20/406 1403)

 

Köznevelési intézmény

Óvodai és iskolai szociális segítő

Fogadóóra

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda

Kónya Andrea

 

Bárczi Gusztáv Általános Iskola Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pogasits Anita

Hétfő: 14:00-16:00
Péntek: 8:00-10:00

Bóbita Körzeti Hársfa Tagóvoda

Máté Zsanett

Csütörtök: 9:00-11:00

Bóbita Körzeti Óvoda

Kónya Andrea

Péntek: 7:30 – 10:30

Cholnoky Ltp-i Tagóvoda

Szarka Bernadett

Péntek: 10:00-12:00

Csillag Úti Körzeti Óvoda

Szarka Bernadett

Havi egyszer pénteken: 10:00-12:00

Csillagvirág Óvoda

Frend Henrietta

Kedd: 8:00-10:30

Egry Úti Körzeti Óvoda

Szarka Bernadett

Hétfő: 15:00-16:00

Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Takács Bettina

Havi egyszer kedden: 14:30-16:30

Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Máté Zsanett

Kedd: 8:00-12:00

Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola

Molnár Szilvia

Hétfő: 10:15-12:15

Hajnal Óvoda és Bölcsöde

Frend Henrietta

Péntek: 7:30-9:00

Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda

Kónya Andrea

 

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde

Frend Henrietta

Hétfő: 8:00-10:30

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Frend Henrietta

Hétfő: 13:00-16:00

Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Szarka Bernadett

Hétfő: 8:00-11:00
Csütörtök: 8:00-11:00

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kónya Andrea

minden páratlan héten

kedd: 9:00-11:00

Lovassy László Gimnázium

Máté Zsanett

Csütörtök: 14:00-16:00

Lurkó Óvoda

Molnár Szilvia

Hétfő: 9:00-10:00

Márkói Német Nemzetiségi Óvoda

Kónya Andrea

 

Mesevár Óvoda és Bölcsöde

Frend Henrietta

Csütörtök: 8:00-10:30

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Frend Henrietta

Csütörtök: 13:00-16:00

Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Frend Henrietta

Kedd: 13:00-16:00

Noszlopi Gáspár Gimnázium és Kollégium

Molnár Szilvia

Csütörtök: 11:00-13:00

Örömhír Evangélikus Keresztény Óvoda

Feketené Magyar Zsófia

Minden hónap utolsó hétfő: 12:00-16:00

Padányi Katolikus Iskola

Feketené Magyar Zsófia

Kedd: 8:00-11:00
Csütörtök: 13:00-16:00

Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskolája

Frend Henrietta

Péntek: 9:00-10:00

Ringató Körzeti Erdei Tagóvoda

Halász Brigitta

Kedd: 14:00-16:00
Csütörtök: 10:00-12:00

Ringató Körzeti Kuckó Tagóvoda

Halász Brigitta

Ringató Körzeti Óvoda

Halász Brigitta

Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola

Feketené Magyar Zsófia

Kedd: 13:00-16:00
Csütörtök: 8:00-11:00

Szent István Király Általános Iskola

Szarka Bernadett

Kedd: 13:00-16:00

Szent Margit Római Katolikus Óvoda

Feketené Magyar Zsófia

Minden hónap első hétfő: 12:00-16:00

Szentgáli Fenyves Óvoda

Kónya Andrea

Hétfő: 8:00-11:00

Szentgáli Lőrizncze Lajos Általános Iskola

Kónya Andrea

Hétfő: 11:00-16:00

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

Szarka Bernadett

Páratlan hét szerda: 15:00-16:00

Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Takács Bettina

Hétfő: 8:00-10:00

Vadvirág Körzeti Óvoda

Takács Bettina

Páros héten keddenként: 14:30 – 16:30

Vadvirág Körzeti Óvoda Csillagvár Waldorf Tagóvodája

Takács Bettina

Páros héten kedd:
14:30 – 16:30 a Vadvirág Körzeti Óvodában

Veszprém Rózsa Úti Általános Iskola

Mohácsi-Szász Beáta

Hétfő: 8:00-12:00

Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola

Halász Brigitta

Kedd: 7:30-9:30
Kéthetente csütörtök: 12:30-14:30

Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola

Pogasits Anita

Kedd: 9:00-11:00
Csütörtök: 13:00-15:00

Veszprémi Deák Ferenc Általános  Iskola

Pogasits Anita

Hétfő: 9:00-11:00
Kedd: 14:00-16:00

Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Takács Bettina

Kedd: 8:00-11:00
Csütörtök: 13:30-16:30

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Nárcisz tagóvoda

Szarka Bernadett

Hétfő: 15:00-16:00

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

Máté Zsanett

Minden hónap első kedd: 15:00-16:00

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda Ficánka Tagóvodája

Máté Zsanett

Minden hónap harmadik kedd: 15:00-16:00

Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola

Molnár Szilvia

Kedd: 14:00-16:00

Veszprémi SZC "SÉF"Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Molnár Szilvia

Kedd: 9:00-12:00

Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma

Mohácsi-Szász Beáta

Csütörtök: 8:00-12:00

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája

Kónya Andrea

Kedd: 13:00-15:00
Csütörtök: 9:00-11:00

Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma

Halász Brigitta

Csütörtök: 14:30-16:00

Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Máté Zsanett

Hétfő: 9:00-12:00

Vetési Albert Gimnáziuma

Mohácsi-Szász Beáta

Kedd: 13:00-16:00
Csütörtök: 13:00-16:00