Kérjük támogassa Alapítványunkat!

Kérjük támogassa alapíványunkat adója 1%-ával!

Adószám:
18935763-1-19

Számlaszám:

73200189-16011298

Köszönjük!

Az Alapítvány támogatói:

  • Haribo
  • VMJV Polgármesteri Hivatal
  • SportTóni Rendezvényszervező Iroda

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja


http://elelmiszerbank.hu


 

Intézményünk médiatámogatói:

Mindenki életében – életkortól függetlenül-, lehetnek olyan időszakok, amikor nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, problémáival. Ha felkeresi a Családsegítő Szolgálatot, és megtiszteli bizalmával az ott dolgozó szakembereket, akkor közösen végiggondolhatják, mi okozza problémáit, és mit lehet tenni a megoldásuk érdekében.

A családsegítő  szolgáltatás célja, feladata:

A Családsegítő  Szolgálat célja, hogy segítő szolgáltatást nyújtson, ellátásokat közvetítsen, szervezési és gondozási tevékenységet végezzen a szociális munka eszközeivel és módszereivel az egyének, a csoportok és a közösségek részére.

A szolgáltatást igénybe vevők számára nyújtott tevékenységeink fajtái:
l    Egyéni esetkezelés
l    Tanácsadás,
l    Információ  közvetítés, tájékoztatás
l    Segítő beszélgetés
l    Továbbirányítás társintézményekhez
l    Ügyintézés segítése
l    Adományközvetítés
l    Munkahelykeresés
l    Szociális ellátásokhoz segítségnyújtás
l    Prevenciós tevékenység

Ellátási terület, ellátottak köre:
A Családsegítő  Szolgálat által nyújtott szolgáltatások kiterjednek minden Veszprém város közigazgatási területén tartózkodó, önként jelentkező személyre, családra, közösségre, tekintet nélkül annak nemére, életkorára, származására, vallására, társadalmi státuszára.

Az igénybevétel módja, feltétele:
A szolgáltatás  önkéntes alapon, személyesen és ingyenesen vehető igénybe az intézmény székhelyén ügyfélfogadási időben.ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÁS

Az adósságkezelési tanácsadás célja és igénybevételének feltételei:

A szolgáltatás célja, hogy a felhalmozott közüzemi díjhátralékok kezelésre kerüljenek, ezáltal a család lakhatása fennmaradjon.

Az adósságkezelési tanácsadók a szolgáltatáson keresztül az alábbi segítséget tudják nyújtani a családnak:
l    segítenek áttekinteni a család háztartásának bevételeit és kiadásait és, hogy mi módon lehet abban egyensúlyt teremteni,
l    az adósságkezelési tanácsadók segítenek a közüzemi szolgáltatókkal kedvező megállapodásokat kötni a családok érdekében,
l    az aktuális számlák fizetése és a folyamatos együttműködés esetén az adósságkezelési tanácsadók a felhalmozott hátralékok rendezéséhez önkormányzati támogatás igénylését kezdeményezhetik a család számára.

A szolgáltatás  önkéntesen, ingyenesen és személyesen vehető igénybe az intézmény székhelyén ügyfélfogadási időben.

Az adósságkezelési szolgáltatáshoz a tanácsadókkal időpont egyeztetés szükséges. Időpont személyesen, vagy telefonon kérhető.

Adósságkezelési tanácsadók: Domján Krisztina

 

ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS - SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTŐ

Intézményünk működési rendje szerint - családgondozástól függetlenül, és azzal együtt is -igénybe vehető ingyenes addiktológiai konzultáció, önkéntes jelentkezést követően. Az időpont egyeztetése telefonon vagy személyesen történhet.

Munkatársunk – saját élményű felépülési tapasztalataival – elsősorban azoknak tud segíteni, akiknél a személyes (családi) életválság hátterében alkoholfüggés, alkoholizmus valószínűsíthető. Ha úgy érzi, hogy Önnek, párjának, családtagjának, barátjának, kollégájának alkoholproblémája van, bizalommal fordulhat hozzá.

Addiktológiai konzultánsként más szerfüggőség (drog, gyógyszer, stb.) vagy viselkedési függőség (társ-, játék-, munka-, stb.) gyanúja esetén is segítséget nyújt.

Konzultánsunk vállalja addiktológiai prevenciós és más célú előadások megtartását érintettek, érdeklődők és szakemberek részére.

Addiktológiai konzultáns: Simon-Varga Katalin

 

PÁLYAORIENTÁCIÓS KONZULTÁCIÓ

Kollégáink a pályaválasztás előtt álló diákokat és az őket segítő szülőket, pedagógusokat szeretné támogatni abban, hogy a tanulók sikeresen ki tudják választani a számukra legmegfelelőbb szakmát.
Fontosnak tartjuk, hogy a pályaválasztással összefüggő kérdések már az általános iskolában napirendre kerüljenek.
A sikeres pályaválasztáshoz szükséges:
-a megfelelő pályaismeret, valamint a 
-a reális önismeret.

Ezen ismeretek bővítéséhez, fejlesztéséhez tudnak hozzájárulni intézményünk szakemberei, akik pályaorientációs konzulensi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A pályaorientációs konzultációt a szolgálat az alábbi formákban nyújtja:

-Egyéni konzultáció (3-5 alkalom): A konzultáció a szolgálatnál zajlik az igénybe vételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Az első alkalommal szükséges a törvényes képviselő megjelenése is.

-Elérő program: ebben a formában a szakembereink egy csoportnak/osztálynak nyújtanak tájékoztatást 2x45 percben (akár osztályfőnöki óra keretében) a pályaválasztással, öntájékozódással, a Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználásával kapcsolatban.
A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, érdeklődni az intézmény elérhetőségein lehet Bíróné Kántor Tündénél.

 

További szolgáltatásunk a CHICOCA-fája prevenciós program, mely egy olyan bábfilmre épül, amely a családon belüli szexuális visszaéléseket dolgozza fel a gyerekek és a laikus felnőttek számára érthető módon, a tünetektől a megoldási javaslatokig. A kis majmok történetében minden olyan elemet megtalálunk, amely a gyermekeket ért szexuális zaklatásra igaz. A film a téma nehézsége ellenére, a gyermekek számára könnyen emészthető és rendkívül sok hasznos információt közvetít. A filmet alkotói, 6-12 éves korosztály számára ajánlják, de a program működik óvodások és kisebb gyerekek esetében is.